ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2011 
 

Διοργάνωση Ημερίδας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
"Νεότερες Εξελίξεις της Φασματομετρίας Μάζας στον Τομέα των Τροφίμων"
από την Ελληνική Εταιρεία Φασματομετρίας Μάζας (ΕΕΦΜ)
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

 
 

H Ελληνική Εταιρεία Φασματομετρίας Μάζας (ΕΕΦΜ, www.hmss.gr) διοργανώνει ημερίδα στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" στη Αθήνα στιε 3 Νοεμβρίου 2011 με θέμα:

"Νεότερες Εξελίξεις της Φασματομετρίας Μάζας στον Τομέα των Τροφίμων "

Επιδίωξη των διοργανωτών είναι το HMSS-2011 να προάγει την γνώση στο χώρο της Φασματομετρίας Μάζας και να δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και πιθανές συνεργασίες μεταξύ των επιστημόνων.

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από Έλληνες και ξένους επιστήμονες με έμφαση στις σύγχρονες τάσεις της οργανολογίας, την ανάπτυξη νέων, ιδιαίτερα ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων και γενικά στην συμβολή της Φασματομετρίας Μάζας στις σύγχρονες ανάγκες του ελέγχου της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

Παρακαλείσθε για την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, με ή χωρίς εργασία, σε μορφή διάλεξης ή poster στο costodan@rrp.demokritos.gr, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011. Το κείμενο των περιλήψεων δεν θα πρέπει να είναι πάνω από μια σελίδα.

Υποβολή περιλήψεων έως 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ειδοποίηση αποδοχής έως 7 Οκτωβρίου 2011

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ. 

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης, Δρ. Δανάη Κωστοπούλου, Δρ. Ειρήνη Βασιλειάδου (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
Δρ. Δέσποινα Τσίπη, Δρ. Ελένη Μποτίτση, Δρ. Σπύρος Αντωνίου (Γενικό Χημείο του Κράτους)Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr