ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2011 
 

«7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής  Ανάπτυξης και Επίδειξης»
Ημερίδα Παρουσίασης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων:
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής) / Eco-Innovation, Oceans of Tomorrow & other Joint Initiatives / European Union Public-Private Partnerships
 
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011  (09:30 πμ -14.30 μμ)
Αίθουσα  «Γαλάτεια Σαράντη», Υπ. Εθν. Παιδείας, Δια-Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ)

 

 

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" / Εθν. Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον, συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής» στο 7ο Π.Π., της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι Εθνικοί Εκπρόσωποι του Προγράμματος, διοργανώνουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του ΥΠΔΒΜΘ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Ερευνητικών Έργων 2012.

Θα παρουσιαστούν οι Δράσεις και οι Δια-θεματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβάλλον, συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής» στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ,  με σκοπό την υποστήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι της εκδήλωσης είναι:

  • Η ενημέρωση φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες (ερευν. κέντρα, πανεπιστήμια, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κλπ.), καθώς και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τρέχουσες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ερευνητικών Έργων των παραπάνω υποπρογραμμάτων.
  • Ο σχεδιασμός και η προώθηση των Ελληνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων στις μελλοντικές προκηρύξεις του προγράμματος και η ενίσχυση  της Εθνικής συμμετοχής στις μελλοντικές διαδικασίες υποβολής προτάσεων αποτελούν επίσης στόχο της εκδήλωσης.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Εθνικοί εκπρόσωποι και η ομάδα του Εθνικού Σημείου Επαφής θα παρουσιάσουν τα θέματα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

  •  «Περιβάλλον (συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής)»,
  •  «Περιβάλλον (συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής) – Οικο-Καινοτομία – Ωκεανοί του Αύριο – Λοιπές διαθεματικές δράσεις»,  
  • «Public-Private Partnerships (Factories of the Future, Energy Efficient Buildings, Green Cars)»  
Επίσης θα γίνει σύντομη αποτίμηση της εθνικής συμμετοχής στα παραπάνω Προγράμματα του 7ου ΠΠ και σχεδιασμός για την συμμετοχή της χώρας στη διαμόρφωση μελλοντικών προκηρύξεων. Παράλληλα θα λάβουν χώρα και σύντομες παρουσιάσεις για την ενίσχυση της Εθνικής συμμετοχής μέσω της ανάλυσης Διαχειριστικών, Οικονομικών και Νομικών θεμάτων σχετικών με τις τρέχουσες προκηρύξεις.

Για λόγους που άπτονται της ασφάλειας του χώρου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το Δελτίο Συμμετοχής έως την Τρίτη 12 Ιουλίου στις 12:00 μμ. 

Κατεβάστε το Δελτίο Συμμετοχής καθώς και το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες:
 

Δρ. Ν. Κακίζης, 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / Εθνικό Σημείο Επαφής για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στο 7ο ΠΠ
τηλ: 210-6503972
e-mail: ncp_env@chem.demokritos.gr
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr