ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30-6-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/57.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ "Δ" με το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία) (http://www.lboro.ac.uk/ ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Loughborough (LU). Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι 36 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής της διατριβής. Το πρόγραμμα προβλέπει διαμονή 18 μηνών στο Πανεπιστήμιο του Loughborough και 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη μίας (1) θέσης στην ακόλουθη θεματική κατεύθυνση:

«Πολυ-καλαναλική επεξεργασία σήματος για την αντίληψη ανθρώπινης δραστηριότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα»

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

  • κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • φοιτητές, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του Σεπτεμβρίου 2011 και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για τρία έτη. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 20/07/2011 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00)
  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής.
(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 20/07/2011 δεν θα γίνουν δεκτές). Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής και την θεματική περιοχή της διδακτορικής διατριβής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (http://www.iit.demokritos.gr – επιλογή «Θέσεις εργασίας»).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο  και το αντικείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs261.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf