ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2011 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Διάλεξη του Prof. Michael Tsapatsis
Department of Chemical Engineering and Materials Science,
University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, USA

στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011
 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη», έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθ. Μιχάλη Τσαπατσή.

Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29.6.11 με τίτλο: «Nanosheet Molecular Sieve Membranes for Energy Efficient Separation and Purification Processes», ώρα 11:00 π.μ. στο  Αμφιθέατρο IEY.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας και το βιογραφικό του ομιλητή πατήστε εδώ.

 
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002, email: florzo1@central.demokritos.gr