ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 8-6-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/53.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «COCAL-Competency based content acquisition and learning» (Ε-1613) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

  • Δύο (2) θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή Μηχανικών Η/Υ ή Πτυχιούχων Πληροφορικής ή Επιστημών Υπολογιστών με αντικείμενο την «ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης δεξιοτήτων (competency Analyser/Management) συνδεδεμένο με την παροχή e-κατάρτισης μέσω LMS/LCMS, ανάπτυξη - επεξεργασία multimedia e-content και διαχείριση - διάθεση του περιεχομένου μέσω Πλατφόρμας e-learning (LMS-LCMS)».

  • Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Κολεγιακού επιπέδου με εμπειρία σε εφαρμογές e-learning ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω LMS/LCMS και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και κυρίως προγραμμάτων LLL.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-7-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Δήμητρα Παππά, στο τηλέφωνο 210-6503014 και στο e-mail: dimitra@dat.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs258.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf