ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 8-6-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/52.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «Πρόγραμμα Τεχνολογίας Σύντηξης» (Ε-687) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) επιπλέον έτη, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού Αποφοίτου ΑΕΙ και κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη ή Τεχνολογία Υλικών ή Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ή συναφούς κλάδου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αναφέρεται στη μελέτη των βλαβών που προκαλούνται από ακτινοβολήσεις με ιόντα σε πρότυπα κράματα σιδήρου - χρωμίου. Τα πειραματικά αποτελέσματα θα συγκριθούν με θεωρητικές προβλέψεις. Η μελέτη της συμπεριφοράς αυτών των κραμάτων κατά την ακτινοβόληση είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αποτελούν τη βάση των προηγμένων ατσαλιών χαμηλής ενεργοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν στους μελλοντικούς αντιδραστήρες  σύντηξης. Ο υποψήφιος θα επιλεγεί κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: Κλασσική Φυσική, Μαθηματικά, Αγγλικά και ένα μάθημα επιλογής. Επίσης θα ληφθούν υπόψη η διπλωματική εργασία και η εργασία μεταπτυχιακού διπλώματος.

  • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού Αποφοίτου ΑΕΙ και κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη ή Τεχνολογία Υλικών ή Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ή συναφούς κλάδους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν τη φυσική και μηχανική συμπεριφορά των υλικών σε περιβάλλον πλάσματος σύντηξης. Η ερευνητική δραστηριότητα της διδακτορικής διατριβής θα επικεντρωθεί σε πρότυπα κράματα σιδήρου - χρωμίου και στις φυσικές ιδιότητες αυτών (κρυσταλλική δομή, μαγνητικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες) κατόπιν διάφορων διεργασιών. Για τις πειραματικές μετρήσεις επιπλέον των πειραματικών υποδομών του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος» θα χρησιμοποιηθούν και μεγάλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Ο υποψήφιος θα επιλεγεί κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: Κλασσική Φυσική, Μαθηματικά, Αγγλικά και ένα μάθημα επιλογής. Επίσης θα ληφθούν υπόψη η διπλωματική εργασία και η εργασία μεταπτυχιακού διπλώματος.

  • Μία (1) θέση Διδάκτορα με ειδίκευση στην Επιστήμη ή Τεχνολογία Υλικών ή τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης και ειδικότερα στη θεματική ενότητα «Πειραματική επιβεβαίωση θεωρητικών μοντέλων για υλικά που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες σύντηξης». Ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει σχετική εμπειρία αποδεικνυόμενη από την ερευνητική του δραστηριότητα / εργασία και τις δημοσιεύσεις του.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-7-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Κωνσταντίνα Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs257.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf