ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 8-6-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/51.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «Ανάπτυξη ισοτοπικών δεικτών για την ιχνηλασιμότητα-αυθεντικότητα οινικών προΐόντων και εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας διαχείρισης του οινοπαραγωγικού αμπελώνα της ζώνης ΟΠΑΠ Αμυνταίου -ΟΙΝΟΣ της πράξης Υποστήριξη ομάδων ΜμΕ για Δραστηριότητες ΕΤΑ» (Ε-1635) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Φυσικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Φυσική & Τεχνολογία Υλικών και εμπειρία σε εφαρμογές ακτινοβολίας Synchrotron και ισοτοπικής Γεωχημείας στο περιβάλλον (Synchrotron Radiation applications in environment science and Isotope Geochemistry), διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-7-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Ελισάβετ Ντότσικα, στο τηλέφωνο 210-6503305 και στο e-mail: edotsika@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ευριπίδης Παπαδόπουλος
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs256.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf