ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Διάλεξη του καθηγητή Χρ. Γ. Χριστοδούλου
University of New Mexico, USA
Electrical and Computer Engineering Department
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δρ. Χρ. Γ. Χριστοδούλου, καθηγητή στο Electrical and Computer Engineering Department του Πανεπιστημίου του  New Mexico, USA.

Η ομιλία του με τίτλο: "Self-reconfigurable Future Cognitive Radios" θα πραγματο­ποιηθεί την Παρασκευή 17.6.11, ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.

Η ομιλία παρουσιάζει μια νέα ενοποιημένη άποψη των μελλοντικών Γνωσιακών Ραδιοσυστημάτων  (Cognitive Radios): Ραδιοσυστήματα ικανά να αυτοδιαχει­ρίζονται και να αυτοδιαρθρώνονται ώστε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον των ραδιοσυχνοτήτων, ενώ συνεχώς μαθαίνουν από την προγενέστερη εμπειρία τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας και το βιογραφικό του ομιλητή στη διεύθυνση:
http://iit.demokritos.gr/docs/events/CHRISTODOULOU_anakinosi.pdf

 
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002, email: florzo1@central.demokritos.gr