ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Μαίου 2011
 

Συνέντευξη τύπου για τα νέα στοιχεία του πυρηνικού ατυχήματος στην Fukushima της Ιαπωνίας
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος",
Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

 
 
 

Στις 15.4.2011 το ΕΚΕΦΕ «Δ» παρουσίασε επικαιροποημένα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του ατυχήματος στη Fukushima (Ιαπωνία) σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα.

Αναλύθηκε η σημασία της διαβάθμισης του ατυχήματος και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα υπολογιστικών μοντέλων διασποράς ραδιενεργών ρύπων στην ατμόσφαιρα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα ατμοσφαιρικά μοντέλα προσδιόρισαν ως ημέρα άφιξης των ραδιενεργών ρύπων στην Ελλάδα την 24.3.2011 που συνέπεσε με την πρώτη ένδειξη από τους σταθμούς μέτρησης του ΕΚΕΦΕ «Δ», ενώ τα αποτελέσματα των ωκεάνιων μοντέλων περιέγραψαν την κίνηση των ραδιενεργών στοιχείων.

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων στην Αττική τα οποία έδειξαν εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ραδιουνουκλιδίων 131Ι, 134Cs, 137Cs στα ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια. Σε σύγκριση με τα επίπεδα του φυσικού υποβάθρου δεν εμφανίζεται ουσιαστική αύξηση της έκθεσης από εισπνοή, αλλά αναδεικνύεται η υψηλή ευαισθησία της υποδομής του ΕΚΕΦΕ «Δ», για την ανίχνευση εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας.

Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους ραδιολογικής καταλληλότητας στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ιαπωνία (Καν. ΕΕ 351/2011 τροποποίηση του 297/2011) και την ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού, στα πλαίσια του προγράμματος παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ «Δ». Οι τιμές των συγκεντρώσεων ενεργότητας των 131Ι, 134Cs, 137Cs, 90Sr στα συστατικά της οικολογικής πυραμίδας του Ελλαδικού χώρου και στα μετρηθέντα εισαγόμενα καταναλωτικά προϊόντα αξιολογήθηκαν ως ραδιολογικά μη σημαντικές. Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα ελέγχονται, έμμεσα, μέσω των εισαγομένων αλιευμάτων αλλά και άμεσα με μετρήσεις.

Συγκεκριμένα, έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις (Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις πατώντας πάνω στο τίτλο):

16:00 – 16:05
Εισαγωγή
Δρ. Ανδρέας Οικονομόπουλος 
Ερευνητής Γ’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας
16:05 – 16:10
Διασπορά Ραδιενεργών Ρύπων
Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος
Ερευνητής Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας
16:10 – 16:15


Μετρήσεις Ραδιενέργειας στα Μικροσωματίδια της Ατμόσφαιρας στην Αττική
Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης    

Ερευνητής Α’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

16:15 – 16:20
Μετρήσεις Ραδιενέργειας Καταναλωτικών Προιόντων, Υλικών και άλλων δειγμάτων
Δρ. Ε. Φλώρου 
Ερευνήτρια Α’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

16:20 – 17:00

Ερωτήσεις

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr