ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Μαίου 2011
 

4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA-2011)
Heraklio, Crete,
May 25-27, 2011

 

 

 

The 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA-2011) is organized in Heraklio, Crete, May 25-27, 2011, by the University of Texas at Arlington, USA, with the support of the Institute of Informatics & Telecommunications, of NCSR "Demokritos" and other organizations (http://www.petrae.org/).

The PETRA Conference brings together different types of technology to address an important social and healthcare issue: as the world's population ages, there is growing interest in solutions for the in- home care of the elderly as well as for the care of people with Alzheimer's, Parkinson's and other disabilities or traumas.

PETRA (which means "stone" in Greek) reflects the needs of the domestic environment, or "Oikos" as it was known in ancient Greece, but from a technological perspective. People's living environments are particularly important in an increasingly crowded and complex world where the need for inclusiveness and connectivity with the rest of the world is a key issue. PETRA addresses the fact that as people grow older, they will increasingly rely on technology to be able to stay in their homes.

PETRA-2011 is an international event attracting delegates from Europe, USA and other countries. The conference program includes invited talks by scientists with international recognition, sessions and workshops in various sub-areas of assistive environments.

For more information on the conference program, visit http://www.petrae.org/docs/Petra11_program.pdf

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο «PErvasive Technologies Related to Assistive Environments» (PETRA-2011) οργανώνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, 25-27 Μαΐου 2011, από το University of Texas at Arlington, ΗΠΑ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και άλλων οργανισμών (http://www.petrae.org/).

Στα συνέδρια PETRA επιστήμονες και ερευνητές από διαφορετικές περιοχές συζητούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό θέμα και θέμα παροχής υπηρεσιών υγείας. Καθώς αυξάνει συνεχώς το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων, αυξάνει και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι για τα άτομα αυτά και επίσης για άτομα με Alzheimer, Parkinson και άλλα προβλήματα υγείας.

Ο χώρος κατοικίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα κόσμο όπου η ανάγκη των ανθρώπων για κοινωνική επαφή είναι πολύ μεγάλη. Όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ηλικία τόσο περισσότερο θα βασίζονται στην τεχνολογία για να μπορούν να μένουν στα σπίτια τους διατηρώντας τις κοινωνικές επαφές τους.

Το PETRA-2011 είναι ένα διεθνές γεγονός που φέρνει μαζί συνέδρους από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες από επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση, συνεδρίες και ημερίδες σε διάφορες περιοχές των υποστηρικτικών τεχνολογιών (assistive technologies).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, επισκεφθείτε το http://www.petrae.org/docs/Petra11_program.pdf

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr