ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 15 Απριλίου 2011
 

Διάλεξη του Prof. J. Watson
Βραβείο Nobel 1962
Ιατρικής και Φυσιολογίας
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

 

 

 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν από τους θεμελιωτές της μοριακής βιολογίας και «πατέρα» της διπλής έλικας του DΝΑ, τον Prof. James D. Watson.

Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15.4.11 με τίτλο: Brief Remarks about DNA, Curing Incurable Cancer and Personal Genome, ώρα 15:00 μ.μ. στο κεντρικό Αμφιθέατρο.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του ο καθηγητής Watson έδωσε συμβουλές για τους νέους ερευνητές για μια επιτυχημένη καριέρα.

Λαμβάνοντας παραδείγματα από τα προσωπικά του επιστημονικά επιτεύγματα σύστησε στους νέους ερευνητές να:

1. επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον επιστημονικά ερώτημα στο οποίο δεν εργάζονται πάρα πολλοί ερευνητές
2. λαμβάνουν συμβουλές από τους πιο έμπειρους ερευνητές, αλλά να μην τους ακολουθούν
3. συζητούν πολύ συχνά με ερευνητές με τους οποίους ανταγωνίζονται στον ίδιο τομέα
4. προσπαθούν να συναναστρέφονται πιο ευφυείς ανθρώπους από εκείνους

Έκανε αρκετές αναφορές στο Linus Pauling, ο Francis Crick, Rosalind Franklin και Maurice Wilkins, συνεργάτες και ανταγωνιστές του κατά τη διάρκεια του χαρακτηρισμού της διπλής έλικας του DNA .

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του αναφέρθηκε στην έρευνα για τον καρκίνο και ιδιαίτερα στη λευχαιμία και το μελάνωμα. Είπε ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η  έρευνα για τον καρκίνο για περισσότερο από 60 χρόνια και πιστεύει ότι ορισμένες μορφές καρκίνου, θα πρέπει να θεραπευτούν τα επόμενα 5-10 χρόνια. Τόνισε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι καρκίνου και ότι συχνά αναπτύσσεται αντίσταση στη χημειοθεραπεία. Αν κοιτάξουμε στη Βιοχημεία των καρκινικών κυττάρων, βλέπουμε ότι τα πιο επιθετικά καρκινικά κύτταρα μοιάζουν με τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. Ένας σημαντικός μηχανισμός για την ανάπτυξη του καρκίνου είναι το φαινόμενο που ονομάζεται Επιθηλιακή-Mεσεγχυματική μετατροπή. Η ουσία των μεσεγχυματικών κυττάρων είναι ότι κινούνται και ότι μεθίστανται. Μπορούν να διαφοροποιηθούν και να απο-διαφοροποιηθούν. Το μελάνωμα είναι μεσεγχυματικά κύτταρα πολύ δύσκολο να στοχοποιηθούν για τη εύρεση νέων θεραπειών, σε αντίθεση με τα επιθηλιακά κύτταρα. Είπε χαρακτηριστικά ότι η πρότασή του για το πώς να εξοντώσουμε τον καρκίνο είναι να διαφοροποιήσουμε τα βλαστικά κύτταρα.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες από την επίσκεψη του Prof. James D. Watson στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος". 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr