ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 13 Απριλίου 2011 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΤΠΒΑ)
 

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σε καλέσουμε στην δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΤΠΒΑ) με συντονιστές το ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ και το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.


Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας, που φιλοδοξεί να είναι η Ελληνική διάσταση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, έχει σαν κεντρικό στόχο τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την διαχείριση της βιομηχανικής επικινδυνότητας.

Ποιός είναι ο ρόλος της Ελληνικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο εφαρμογής ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και κανονισμών και πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας; Ποια είναι η σημερινή θέση της Πολιτείας σε ότι αφορά τα θέματα εκτίμησης, ανάλυσης και επιθεώρησης της ασφάλειας στην Ελληνική Βιομηχανία; Με ποιους τρόπους ελληνικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε όλοι μαζί στη διάρκεια μιας (πρωινής) ημερίδας στις 20 Μαΐου 2011 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στην Αγία Παρασκευή.

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.ipta.demokritos.gr/GTPIS/  για να κάνετε την εγγραφή σας και να δηλώσετε αν θα παρουσιάσετε κάτι μέχρι και την Τρίτη 10 Μαΐου 2011. Εκεί έχει αναρτηθεί  και το πρόγραμμα της ημερίδας. Για οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την οργάνωση της ημερίδας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106503744 (Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη, zoe@ipta.demokritos.gr) ή μέσω του site.

 

Σας περιμένουμε όλους!
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η οργανωτική επιτροπή


 
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002, email: florzo1@central.demokritos.gr