ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 12 Απριλίου 2011 
 

Διάλεξη του Prof. J. Watson
Βραβείο Nobel 1962
Ιατρικής και Φυσιολογίας
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

 

 

 

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με την ευκαιρία συμπλήρωσης των  50 χρόνων λειτουργίας, οργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων και διαλέξεων, κατά την διάρκεια του 2011.

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε, την Παρασκευή 15.4.11, έναν από τους θεμελιωτές της μοριακής βιολογίας και «πατέρα» της διπλής έλικας του DΝΑ, τον Prof. James D. Watson (Βραβείο Nobel 1962 Ιατρικής και Φυσιολογίας).

Η διάλεξη του Prof. James D. Watson (CV) με τίτλο: "Brief Remarks about DNA, Curing Incurable Cancer and Personal Genome", θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στις 15:00 μ.μ.

Η διάλεξη του Prof. James D. Watson θα μεταδοθεί live μέσω Internet και θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer για την παρακολούθηση της διάλεξης.


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr