ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Απριλίου 2011
 

Η διαλεύκανση του μηχανισμού λειτουργίας ενζύμου του ανοσοποιητικού συστήματος
ανοίγει καινούριες διεξόδους για τη διάγνωση και θεραπεία ανθρωπίνων ασθενειών

 

Η αμινοπεπτιδάση ERAP1 είναι ένα ένζυμο με βασικό ρόλο στη λειτουργία και ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι είναι σημαντικό για τη καταπολέμηση βακτηριακών και ιικών λοιμώξεων (όπως από τους ιούς HIV και HPV αλλάκαι το βακτήριο Toxoplasma gondii), στην αντιμετώπιση της καρκινογέννεσης, αλλά και στη παθογέννεση της αυτοαννοσίας που οδηγεί σε διαβήτη τύπου Ι και ρευματοπάθειες. Γενετικοί πολυμορφισμοί (κοινέςμεταλλάξεις)στογονίδιοτης ERAP1 εχουν συσχετιστεί με προδιάθεση ανάπτυξης των παραπάνω ασθενειών και αποτελούν μια νέα διέξοδο στη διάγνωση αλλά και στη πρόγνωση τους. Στην παρούσα εργασία, η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνικές κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ και ενζυμολογική ανάλυση για να κατανοήσει το μηχανισμό δράσης της ERAP1 σε επίπεδο μορίου και ατόμου. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μας επέτρεψαν να κάνουμε τη πρώτη μοριακή χαρτογράφηση των πολυμορφισμών που προδιαθέτουν σε ασθένεια αλλά και να προτείνουμε πιθανούς μηχανισμούς παθογέννεσης. Η διαθεσιμότητα της δομής της ERAP1 αποτελεί το πρώτο και ίσως κρισιμότερο βήμα στην εκλογικευμένη ανάπτυξη εκλεκτικών δεικτών  αλλά και αναστολέων αυτού του ενζύμου με εφαρμογές στη διάγνωση αλλά και θεραπεία ανθρωπίνων νόσων μέσω της φαρμακευτικής ρύθμισης της ανοσοαπόκρισης.

http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/index.html

Άλλες πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις:

Coding single nucleotide polymorphisms of endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 can affect antigenic Peptide generation in vitro by influencing basic enzymatic properties of the enzyme. Evnouchidou I, Kamal RP, Seregin SS, Goto Y, Tsujimoto M, Hattori A, Voulgari PV, Drosos AA, Amalfitano A, York IA, Stratikos E.
Journal of Immunology. 2011 Feb 15;186(4):1909-13.

Probing the S1 specificity pocket of the aminopeptidases that generate antigenic peptides. Zervoudi E, Papakyriakou A, Georgiadou D, Evnouchidou I, Gajda A, Poreba M, Salvesen GS, Drag M, Hattori A, Swevers L, Vourloumis D, Stratikos E.
Biochemical Journal2011 Feb 11.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Ε. Στρατίκος
Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων
Τηλ. 210-6503918
Email: stratos@rrp.demokritos.gr

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr