ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
 

Συνέντευξη Τύπου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
για το Πυρηνικό Ατύχημα στη Fukushima της Ιαπωνίας
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

 

Tο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» παρουσίασε στις 31.3.11, τις βασικές παραμέτρους του ατυχήματος στην Fukushima της Ιαπωνίας.

Περιγράφτηκαν τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία των αντιδραστήρων στην Fukushima και η μέχρι τώρα γνωστή αλληλουχία γεγονότων που οδήγησαν στην έκκληση ραδιενεργών στοιχείων και εκτίμηση των συνεπειών της έκκλησης αυτής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο τους (εκτός της πρώτης):

1. «Ατυχήματα σε Πυρηνικούς Αντιδραστήρες Ζέοντος Ύδατος»

Δρ. Ιωάννης. Α. Παπάζογλου   
Δ/ντης Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

2. «Χρονολογική Εξέλιξη του Ατυχήματος στη Fukushima»

Δρ. Ιωάννης. Α. Παπάζογλου   
Δ/ντης Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

3. «Ατμοσφαιρική Διασπορά Ραδιενέργειας»

Δρ. Σπυρίδων Ανδρονόπουλος 
Ερευνητής Β’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

4. «Μεταφορά Ραδιενέργειας στο Οικοσύστημα»

Δρ. Παναγιώτης  Κρητίδης
Ερευνητής Α’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

5. «Ακτινοπροστασία: Μέτρα Ραδιολογικής Προστασίας»

Δρ. Ίων Σταματελάτος
Ερευνητής Α’ Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας

6. «Ραδιενέργεια και Επιπτώσεις στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα»

Δρ. Γαβριήλ Παντελιάς
Δ/ντης Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων

7. «Άλλες Πηγές Ενέργειας»

Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος
Δ/ντης και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δ»

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr