ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2011 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

50 χρόνια ΕΚΕΦΕ «Δ»
1961-2011

 

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με την ευκαιρία συμπλήρωσης των  50 χρόνων λειτουργίας, οργανώνει μία σειρά  εκδηλώσεων  κατά την διάρκεια του 2011.

Παράλληλα το Κέντρο στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του θέτει σαν έναν από τους βασικότερους τομείς ανάπτυξης την προώθηση αμφίδρομων συνεργασιών και δικτύου μεταφοράς υψηλής τεχνογνωσίας από τα εργαστήρια- «πόλους αριστείας» διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία κλπ.). Η ανάγκη για διασύνδεση, προώθηση και αξιοποίηση του Ελληνικού επιστημονικού/ερευνητικού δυναμικού της διασποράς είναι προφανής. Επιμέρους σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

  • Οργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δ» επιφανών επιστημόνων με την συνδρομή του US National Science Fund και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και χορηγούς (sponsors) με παράλληλη οργάνωση συνεντεύξεων και προβολής των διακεκριμένων επιστημόνων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  ώστε να αποτελέσουν πρότυπα για τη νεολαία.
  • Στενή συνεργασία (των επιστημόνων της διασποράς) με αντίστοιχα εργαστήρια της Ελλάδας και παρακολούθηση επιλεγμένων μετα-διδακτορικών φοιτητών (external advisors) από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες  της διασποράς σύμφωνα με επιτυχή διεθνή παραδείγματα.
  • Οργάνωση προγράμματος «αντίστροφων μετακινήσεων» (twinning exchanges) σε εργαστήρια διακεκριμένων Ελλήνων καθηγητών του εξωτερικού και σε συνεργασία με κοινωφελή Ιδρύματα (Φουλμπράιτ, Ωνάση κλπ.).

Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται με την  διάλεξη του καθ. Γ. Παυλάκη (short cv) (Μέλος ΕΣΕΤ, Senior Investigator Head, Human Retrovirus Section, NCI at Frederick) στις 1.4.11,στο κεντρικό Αμφιθέατρο και ώρα 13:00, με τίτλο : «AIDS: 30 χρόνια επιδημίας, και προοπτικές για νέα εμβόλια». (abstract)

Στις 15.4.11 θ’ ακολουθήσει η διάλεξη του Prof. W. J. Koros (short cv) (Georgia Institute of Technology, School of Chemical & Biomolecular Engineering) στην αίθουσα του ΙΦΧ, στις 13:00, με τίτλο : «Carbon Molecular Sieve Membranes: Their Special Nature and Applicability for Large Scale Challenging Gas Separations».
(abstract)

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr