ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
 

Συμπεράσματα του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου
MICRO&NANO 2010
σε Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονική, Νανοτεχνολογία
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 12-15 Δεκεμβρίου 2010

 

Oλοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι εργασίες του τέταρτου διεθνούς συνεδρίου Micro& Nano 2010, που οργανώθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στις 12-15 Δεκεμβρίου 2010. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν η Μικροηλεκτρονική/ Νανοηλεκτρονική και Νανοτεχνολογία.  Το Συνέδριο ήταν το τέταρτο της σειράς συνεδρίων Micro&Nano που οργανώνονται κάθε τρία χρόνια στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με έναρξη το έτος 2000, υπό την αιγίδα της Επιστημονικής εταιρίας Micro&Nano (www.micro-nano.gr) και με Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τη Διευθύντρια Ερευνών Δρ Α. Νασιοπούλου

Στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν περίπου 150 επιστήμονες και παρουσιάσθηκαν άρθρα από 34 διαφορετικές χώρες. Τα άρθρα παρουσιάσθηκαν είτε σε προφορική παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένων 12 προσκεκλημένων ομιλιών), είτε στις δύο συνεδρίες αφίσας, που είχαν επίσης μεγάλη επιτυχία.

Το Συνέδριο άρχισε τις εργασίες του την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου με μία πανηγυρική συνεδρίαση αφιερωμένη στην έρευνα στη Νανοηλεκτρονική στην Ευρώπη κατά την οποία παρουσιάσθηκαν τα ευρωπαϊκά δίκτυα Αριστείας NANOSIL (http://www.nanosil-noe.eu/nanosil/) και Nanofunction (www.nanofunction.eu), καθώς και οι δράσεις του ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Νανοηλεκτρονικής SiNANO (www.sinano.eu), ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Παρουσιάσθηκε επίσης η νέα Ευρωπαϊκή δράση (coordination and support action, ICT) NANOTEC, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2010 και με κύριο στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναδυόμενων τεχνολογιών Μικρολεκτρονικής και τη δημιουργία περιβάλλοντος συντονισμένης έρευνας σχεδιασμού και τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων. Στη δράση συμμετέχει ως φορέας από Ελλάδα το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με την Δρ Α. Νασιοπούλου.

Ακολούθησε ομιλία από εκπρόσωπο της Γαλλικής εταιρίας SOITEC, μίας από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες-τεχνοβλαστούς του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής της Grenoble LETI, που ανέφερε τις σύγχρονες τεχνολογίες υποστρωμάτων για ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Η πανηγυρική συνεδρίαση της Κυριακής ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Στοϊμένου για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των ημιαγωγών στην Ελλάδα.

Τέλος ο Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ), παρουσίασε τους στόχους, καθώς και τις δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας Μικροηλεκτρονικής και Νανοηλεκτρονικής στην Ελλάδα.

Κατά τις επόμενες μέρες του Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν σημαντικά αποτελέσματα στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας, μερικά από τα οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο:
Δρ Α. Νασιοπούλου,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
τηλ. 210-6542783
e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr
Επίσης επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου στο:
http://imel.demokritos.gr/micro-nano/conf2010

Διαγωνισμός νανο-φωτογραφίας

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προκηρύχθηκε και διεξήχθη διαγωνισμός καλύτερης νανο-φωτογραφίας από εικόνες μικροσκοπίας. Υπεβλήθησαν 16 φωτογραφίες, η δε κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους προσκεκλημένους ομιλητές από το Πανεπιστήμιο του Vanderbilt Καθηγητή Σ. Παντελίδη και Καθηγήτρια Sharon Weiss επέλεξε την παρακάτω φωτογραφία.


 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr