ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 14/03/2011
Αρ. Πρωτ: 015/7/656/11.1
 
Ανακοίνωση για αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος high resolution gc-ms polaris ion trap με εισαγωγέα large volume ptv και ανιχνευτή μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (ms/ms)


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «Φασματομετρία μάζας και Ανάλυσης Διοξινών», ΕΕ 939 / Ι-ΡΡΠ πρόκειται να προβεί στην αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος high resolution gc-ms polaris ion trap με εισαγωγέα large volume ptv και ανιχνευτή μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (ms/ms), από την εταιρεία «RIGAS LABS S.A.»,  σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Η εταιρεία «RIGAS LABS S.A.» είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας ΤhermoFischer στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται ως ο μοναδικός κατασκευαστής που δύναται να αναβαθμίσει το υπάρχον σύστημα με νέο εξοπλισμό έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη δυνατότητα ελέγχου, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το ίδιο λογισμικό.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε  € 95.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» /Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, με σχετική επιστολή είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά έως την 7η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών – κα. Ν. Μιχαλακάκου, τηλέφωνο 210-6503049, 6503046, fax 210-6532122, e - mail: niki@gel.demokritos.gr, papadelou@gel.demokritos.gr.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag116.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ