ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011
 

Ημερίδα OPTI-TRANS με θέμα «Καινοτομίες σε Σχεδιαστές Διαδρομής»

 
 

 

Για να γιορτάσει την έναρξη λειτουργίας του OPTI-TRANS Journey Planner στην Αθήνα, το έργο OPTI-TRANS (http://www.optitrans-fp7.eu/) διοργανώνει στην Αθήνα τη 2η Ημερίδα OPTI-TRANS με θέμα «Καινοτομίες σε Σχεδιαστές Διαδρομής» (Innovations on Journey Planners) στις 23 Μαρτίου 2011 –  9:00 πμ. με 5:00 μμ.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον ιστότοπο  του έργου http://www.optitrans-fp7.eu/

Mετά την Μαδρίτη, η Αθήνα είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη όπου ξεκινάει να λειτουργεί o OPTI-TRANS Journey Planner, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση σχεδιασμού διαδρομής με χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί στις διάφορες πτυχές του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των Σχεδιαστών Διαδρομής καθώς και των επιχειρηματικών μοντέλων για την υποστήριξη της λειτουργίας τους, όπως:

  • Αρχιτεκτονικής & Σχεδιασμού
  • Χρηστικότητας, και
  • Επιχειρηματικών Μοντέλων

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Πατρ. Γρηγορίου 1 & Νεαπόλεως, 15310 Αθήνα, τηλ.: +30 210 650 3148.

Η Ημερίδα έχει δύο στόχους: (α) τη διάδοση και παρουσίαση σε εξωτερικούς φορείς των  αποτελεσμάτων και των ευρημάτων του έργου OPTI-TRANS, και (β) τη παρουσίαση της  εξέλιξης της τεχνολογίας των Journey Planners στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και τη παρουσίαση από ειδικούς των τρεχουσών τάσεων, προβλημάτων και μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα αυτό.

Η Ημερίδα θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, αλλά και την δημιουργία συνεργασιών στον τομέα των Journey Planners μεταξύ της Κοινοπραξίας OPTI-TRANS και των εμπειρογνωμόνων από ερευνητικά κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, οργανισμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, παρόχους εφαρμογών, και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους  συναφών τεχνολογιών.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ph.D.

Διευθυντής Έρευνας – ΕΚΕΦΕ «Δ»
Συντονιστής Έργου OPTI-TRANS

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr