ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011
 

Επίσημη παρουσίαση της Σύμβασης Προσανατολισμένης Έρευνας
μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
και της επιχείρησης του κλάδου της ηλιακής ενέργειας ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ

 

Την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, έγινε η επίσημη παρουσίαση της Σύμβασης Προσανατολισμένης Έρευνας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») και της επιχείρησης του κλάδου της ηλιακής ενέργειας ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ. Η σύμβαση αφορά την υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών δραστηριοτήτων από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για λογαριασμό της Επιχείρησης, σχετικά με την ενεργειακή βελτιστοποίηση και τον πλήρη ενεργειακό χαρακτηρισμό των παραγόμενων από την επιχείρηση προϊόντων (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, θερμικά ηλιακά συστήματα, διατάξεις αποθήκευσης θερμότητας). Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας.

Την εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον εκατοντάδες άτομα, συντόνισε ο Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων Δρ. Β. Μπελεσιώτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος καθ. Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας κ. Π. Κωνσταντινίδης, ο Αναπληρωτής Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Μ. Σιαμίδης και ο Δ/ντης του Ινστιτούτου ΙΠΤ-Α στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, Δρ. Ι. Παπάζογλου.

Από τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δρ. Κ. Σπυρόπουλο τονίστηκε ότι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης-προσανατολισμένης έρευνας συνιστά στρατηγική επιλογή και διαχρονικό στοιχείο της γενικότερης πολιτικής του ερευνητικού κέντρου, θεωρώντας τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ως βασική παράμετρο της αναπτυξιακής πορείας μιας χώρας. Ιδιαίτερα στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» επιβεβαίωσε τη θέλησή του να διευρύνει και να εντείνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες, στα πλαίσια και της γενικότερης συζήτησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ, κ. Δ. Ξυλινάκης από την πλευρά του, τόνισε ότι η επιχείρηση, με την υπογραφή της σύμβασης, δηλώνει την σταθερή της θέληση να επενδύσει στην στοχευμένη έρευνα, όπως άλλωστε επί σειρά ετών πράττει μέσω του δυναμικού της τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, στοχεύοντας τόσο στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, όσο και στην παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων. Υπογράμμισε επιπλέον την ισχυρή πεποίθηση της επιχείρησης ότι η επένδυση στην καινοτομία και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης μέσω την συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, δεν συνιστά περιττή πολυτέλεια αλλά επιβεβλημένη αναπτυξιακή επιλογή, που ενισχύει και ενδυναμώνει την εξωστρέφεια της επιχείρησης,ειδικότερα σε συνθήκες γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας όπως οι σημερινές.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Δρ. Η. Παπανικολάου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου Έργου Προσανατολισμένης Έρευνας, παρουσίασε το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που προβλέπεται να υλοποιηθούν, τονίζοντας την οργανική τους σχέση με τις γενικότερες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων, το οποίο και καλείται να υλοποιήσει την εν λόγω σύμβαση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή συμβολικών δώρων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο Φορέων κ. Κ. Σπυρόπουλου και Δ. Ξυλινάκη.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και υλικά από την εκδήλωση είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δύο Φορέων: www.demokritos.gr  &  www.nobel.grΕδώ μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγητών καθώς και τις φωτογραφίες της εκδήλωσης:


Δρ. Β. Μπελεσιώτη, Προϊσταμένου του Εργαστηρίου Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων. 


Δρ. Κ. Σπυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ".

Κ. Δ. Ξυλινάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ.

Δρ. Ι. Παπάζογλου, Διευθυντή του ΙΠΤΑ.

Δρ. Η. Παπανικολάου, Ερευνητή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ".

Οι Φωτογραφίες της Εκδήλωσης.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr