ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-2-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/13.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «-ACEPT -AIR -Development of a cost efficient policy tool for reduction of particulate matter in air» ΕΕ-1604 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολής θετικών επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε διενέργεια μετρήσεων και χημικών αναλύσεων σε ατμοσφαιρικά αερολύματα κλπ., επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού σε συναφές αντικείμενο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 23-3-2011, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κ. Ελευθεριάδη στο τηλέφωνο 210-6503008.


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs240.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf