ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2011 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κοπή πίτας 2011
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 
Tην Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 στις 12:00 μ.μ. το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»  διοργανώνει εκδήλωση  στο κεντρικό Αμφιθέατρο, στα πλαίσια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει σύντομο αγιασμό και ομιλία με τίτλο "Ο «Δημόκριτος» μπροστά στις προκλήσεις του 2011" από τον  Δρ. Ν. Κανελλόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντη του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Στην συνέχεια θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες στους συνταξιούχους του έτους 2010,  για τους οποίους είναι παραδοσιακά αφιερωμένη η εκδήλωση αυτή, και τέλος  θα λάβει μέρος η κλήρωση δώρων για το προσωπικό. Παρακαλούνται όλοι οι εργαζόμενοι όπως τιμήσουν με την παρουσία τους την ετήσια γιορτή.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης: programme.doc


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr