ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 4-2-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/10.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «Στοιχεία Μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» (Ε-1583) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου ως εξής:

Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη μικρορευστομηχανικών διατάξεων για βιοχημική ανάλυση» και εμπειρία σε διεργασίες μικροτεχνολογίας και κατά προτίμηση στην ανάπτυξη μικρορευστομηχανικών διατάξεων ή συστημάτων, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Μία (1) θέση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου - στο θεματικό πεδίο «σχεδιασμός και αυτοματοποίηση συστήματος μετρήσεων βιοαισθητήρων» και εμπειρία στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων, VHDL, Labview και στην ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων για χαρακτηρισμό μικρομηχανικών αισθητήρων πυριτίου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-3-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Αγγελική Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr και με τον Δρα Σταύρο Χατζανδρούλη, στο τηλέφωνο 210-6503224 και στο e-mail: stavros@imel.demokritos.gr αντιστοίχως.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs238.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf