ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2011
 

 

 

Μνημόνιο συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε πρόσφατα μεταξύ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Το μνημόνιο αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υλικού σε θεματικές περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, στόχοι της νέας συνεργασίας είναι:

- η προώθηση και δημοσιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των δύο οργανισμών

- η ενημέρωση του ΙΜΕ σχετικά με ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που θα μπορούσαν να βρουν πεδίο εφαρμογής στα προγράμματα του ΙΜΕ

- η ενημέρωση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σχετικά με επιστημονικά έργα και αποτελέσματα του ΙΜΕ όπου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τεχνολογίες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

- ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων για την ανάδειξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού

- η δυνατότητα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» να αντλεί δεδομένα από αποθετήρια του ΙΜΕ και να απευθύνεται στους επισκέπτες του «Ελληνικού Κόσμου», του Κέντρου Πολιτισμού του ΙΜΕ, για να δοκιμάζει τα ερευνητικά αποτελέσματά του

- η διάδοση και προβολή των δράσεων των δύο φορέων, από κοινού ή μεμονωμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη ενημέρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών –είτε ατομικά είτε μέσω αρμόδιων δημόσιων, ιδιωτικών και λοιπών φορέων– σε αυτές.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (www.ime.gr)

Tο Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού είναι φορέας επιστημονικής έρευνας και πολιτισμού εθνικής εμβέλειας, που έχει στόχο την ανάδειξη, προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονία, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Ιδρύθηκε το 1993 με νόμο ως μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ. Το ΙΜΕ αναπτύσσει σημαντική ιστορική, αρχαιολογική και τεχνολογική έρευνα, παράγει επιστημονικό περιεχόμενο για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και, παράλληλα, αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της πληροφορικής, καθώς και οπτικοακουστικά και διαδραστικά μέσα, παρουσιάζει στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» προβολές Εικονικής Πραγματικότητας, μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Λήδα Καρανικολού, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΙΜΕ,
τηλ. 212 254 0444 ή 212 254 000 (κωδικός 0444)

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr