ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
 

Υπογραφή Σύμβασης Έργου Προσανατολισμένης Έρευνας
μεταξύ
του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της επιχείρησης του κλάδου της ηλιακής ενέργειας ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ

 

Την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10:00 πμ, παρουσιάζεται και υπογράφεται επίσημα Σύμβαση Έργου Προσανατολισμένης Έρευνας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») και της επιχείρησης του κλάδου της ηλιακής ενέργειας ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ.

Η σύμβαση αφορά την υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών δραστηριοτήτων από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για λογαριασμό της Επιχείρησης, σχετικά με την ενεργειακή βελτιστοποίηση και τον πλήρη ενεργειακό χαρακτηρισμό των παραγόμενων από την επιχείρηση προϊόντων (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, θερμικά ηλιακά συστήματα, διατάξεις αποθήκευσης θερμότητας). Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας.

Για το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», η διεξαγωγή εφαρμοσμένης-προσανατολισμένης έρευνας συνιστά στρατηγική επιλογή και διαχρονικό στοιχείο της γενικότερης πολιτικής του, η οποία θεωρεί τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ως βασική παράμετρο της αναπτυξιακής πορείας μιας χώρας. Ιδιαίτερα στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» επιβεβαιώνει την θέλησή του να διευρύνει και να εντείνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες, στα πλαίσια και της γενικότερης συζήτησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η επιχείρηση ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ από την πλευρά της, με την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει την σταθερή της θέληση να επενδύσει στην στοχευμένη  έρευνα, όπως άλλωστε επί σειρά ετών πράττει μέσω του δυναμικού της τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης,    αποσκοπώντας τόσο στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, όσο και στην παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων. Ισχυρή πεποίθηση της επιχείρησης είναι ότι η επένδυση στην καινοτομία και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης  μέσω την συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, δεν συνιστά περιττή πολυτέλεια αλλά επιβεβλημένη αναπτυξιακή επιλογή, που ενισχύει και ενδυναμώνει την εξωστρέφεια της επιχείρησης,  ειδικότερα σε συνθήκες γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας όπως οι σημερινές.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr