ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2010 
 

2nd International Workshop on NAnoPorous Materials for ENvironmental and ENergy Applications (NAPEN 2011)

 

The 2nd International Workshop NAnoPorous Materials for ENvironmental and ENergy Applications NAPEN 2011 will be organized in Rhodes, Greecestarting on Thursday June 9th to Sunday June 12th 2011.

Following the format of the 1st International Workshop NAPEN 2008 which was organized in Chania, Crete by three European Networks of Excellence, namely the Network of Excellence IDECAT on catalysis, the NANOMEMBRO on membranes and the INSIDE-PORES on nanoporous materials characterization. NAPEN 2011 will focus on the development of novel nanoporous materials and the establishment of cost effective energy and environmental applications.

During the last thirty years we had a dramatic increase in the field of porous materials with the development of increasing numbers of novel materials. The aim of NAPEN 2011 is to provide a forum for the presentation of the developments of innovative membranes, sorbents and catalysts (catalytic membranes with tailored structure, high permeability carbon nanotube membranes etc) which in turn will lead to the development of innovative and cost efficient gas to liquid, hydrogen production, carbon dioxide capture and conversion, alkane/alkene separation, methane conversion, hydrogen storage and other significant energy processes. The complete characterisation of the complex nanostructure and the development of novel methodologies for monitoring and controlling the evolution of the nanopoorous structure during the synthesis and the applications of the nanoporous materials in one of the main focusing points of the workshop.

A "cluster" of European research projects in the filed of nanoporous materials will participate in the "common" workshop" 2nd International Workshop NAPEN 2011 including the NEXT-GTL, OCMOL, FRESP in the island of Rhodes, which is readily accessible from 100 European airports with 120 direct daily flights. In addition excursions will be organized to the old city of Rhodes, Lindos and the island of Symi.

Workshop Website:
http://www.napen2011.com/

For more information:

Nick Kanellopoulos
MESL - Materials & Membranes for Environmental Applications Laboratory
http://mesl.chem.demokritos.gr
NCSR "D" - National Center for Scientific Research "Demokritos"
15310 Agia Paraskevi, Athens, Greece
Network of Excellence: INSIDE_POReS - IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORous Solids.
http://www.inside-pores.gr/
tel: 0030-210-6503977,
fax: 0030-210-6511766
mobile: 0030-6944-787050
e-mail: kanel@chem.demokritos.gr

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr