ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

Aγ. Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 015/7/Β331/10.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
 
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας – Ακτινοπροστασίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «New materials for Extreme Environments (ExtreMat IP)» ΕΕ 1210, προτίθεται να προβεί στην αγορά των κατάλληλων εξαρτημάτων και συσκευών ελέγχου και μέτρησης από τον Οίκο «MOORFIELD ASSOCIATES».


Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» /Τμήμα Προμηθειών - κα Δ. Βασιλειάδη, τηλέφωνα 210-6503257, fax 210-6532122, e-mail: vasileiadi@gel.demokritos.gr
 
Αναλυτική Προκήρυξη: diag114.doc
 

Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ