ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010
 

Επίσκεψη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του University of North Texas (UNT), Prof. Kostas Tsatsoulis

 

Τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010, επισκέφθηκε το ΕΚΕΦΕ "Δ" ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του University of North Texas (UNT), Prof. Kostas Tsatsoulis. Στόχος της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση τρόπων ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Ο Prof. Tsatsoulis συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΕΦΕ "Δ", επισκέφθηκε τα Ινστιτούτα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Μικροηλεκτρονικής και Επιστήμης Υλικών, και έδωσε διάλεξη με θέμα "The College of Engineering of the University of North Texas: Research in Computer Science and Materials Science and Engineering".

Σε σχέση με θέματα εκπαιδευτικής συνεργασίας εξετάστηκε η δημιουργία κοινού προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικού στα πρότυπα των υπαρχόντων προγραμμάτων με το University of Texas at Arlington και το University of Loughborough. Επίσης προγράμματα ανταλλαγής μεταπτυχιακών φοιτητών. Όσον αφορά θέματα ερευνητικής συνεργασίας ήταν κοινή η διαπίστωση ότι τα πολλά κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πρωτοβουλίες τόσο στο πλαίσιο συνεργασιών ομάδων των δύο ιδρυμάτων όσο και στο πλαίσιο ερευνητικών έργων της ΕΕ ή των ΗΠΑ.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr