ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010
 

Επίσκεψη Ινδικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Dr. A.K. Sood, Head International Cooperation,
Dept. of Science Technology, Government of India
στο ΕΚΕΦΕ «Δ»
4.11.10

 

Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Ινδικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Dr. A.K. Sood, Head International Cooperation, Dept. of Science Technology, Government of India την Πέμπτη 4.11.10., στα πλαίσια της πρώτης Μεικτής Επιτροπής  Ελλάδας – Ινδίας, (ΓΓΕΤ 4-5.11.10),  για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Το πρόγραμμα της  επίσκεψης περιλάμβανε  συνάντηση με τον Δρ. Κ. Σπυρόπουλο. Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και ξενάγηση στα Ινστιτούτα , ΙΠΦ, ΙΒ, ΙΦΧ και ΙΜΕΛ.

Τέλος, με το πέρας της συνάντησης, η Ινδική αντιπροσωπεία χαρακτήρισε θετική την διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και από τα δύο μέρη συμφωνήθηκε η  δρομολόγηση διαδικασίας αμφότερης  δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε Ερευνητικά Κέντρα , ΑΕΙ και Βιομηχανία της Ινδίας και αντιστρόφως ενημέρωση του προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» για τις ερευνητικές δραστηριότητες και προτεραιότητες της Ινδίας στα πλαίσια της διακρατικής της Ινδίας.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr