ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2010
 

Τέταρτο διεθνές Συνέδριο «Μicro&Nano 2010»
σε Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονική και Νανοτεχνολογία
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 12-15 Δεκεμβρίου 2010

 

Το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο «Μicro&Nano 2010» σε Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονική και Νανοτεχνολογία θα διεξαχθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στις 12-15 Δεκεμβρίου 2010.

Το Συνέδριο είναι το τέταρτο της σειράς συνεδρίων Micro&Nano που γίνονται κάθε τρία χρόνια, με έναρξη το έτος 2000. Η έναρξη της σειράς αυτών των συνεδρίων άρχισε με την ίδρυση του Επιστημονικού Δικτύου ΜΜΝ σε Μικροηλεκτρονική, Μικροσυστήματα και Νανοτεχνολογία, ως συνέχεια του οποίου ιδρύθηκε η Επιστημονική Εταιρία Micro & Nano (www.micro-nano.gr). Σκοπός των δύο πρώτων Συνεδρίων ήταν η συγκέντρωση όλων των Ελλήνων Επιστημόνων που διεξάγουν έρευνες στο πεδίο της Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας σε ένα κοινό Forum με ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, για συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο αυτό με ένα πνεύμα διεπιστημονικής προσέγγισης. Ο σκοπός αυτός διευρύνθηκε στη συνέχεια μετά το τρίτο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 200 επιστήμονες από 23 διαφορετικές χώρες, και έλαβε τη μορφή ενός συνεδρίου διεθνούς απήχησης.

Στο φετινό συνέδριο έχουν υποβληθεί 160 εργασίες, που θα παρουσιασθούν είτε σε προφορικές συνεδρίες, είτε σε συνεδρίες αφίσας. Διακεκριμένοι επιστήμονες από 34 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιαπωνίας, Κίνας και Ινδίας θα παρευρεθούν και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους σε ένα διεθνές Forum επιστημόνων της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και εταιριών υψηλής τεχνολογίας.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν στο Διεθνές Επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους και παράδοσης «Microelectronic Engineering», ενώ επιλεγμένα άρθρα που σχετίζονται με Νανοϋλικά για αισθητήρες και διατάξεις παραγωγής ενέργειας θα δημοσιευθούν στο επίσης διεθνούς κύρους περιοδικό Nanoscale Research Letters σε ειδικό τεύχος αφιερωμένο στο Συνέδριο.

Το Συνέδριο οργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρία Micro&Nano με την υποστήριξη του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, του Πανεπιστημίου και ΙΤΕ Κρήτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κύπρου και Πάτρας, καθώς και του Cluster Μικροηλεκτρονικής mi-cluster στα πλαίσια του Corallia. Το Συνέδριο υποστηρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νανοηλεκτρονικής SiNANO, του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ίδρυση 2008).

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα γίνει την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και θα περιλαμβάνει τελετή βράβευσης του επίτιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Στοϊμένου για τη συμβολή του στην έρευνα στο πεδίο των ημιαγωγών. Θα προηγηθεί ειδική συνεδρία για την έρευνα στη Νανοηλκεκτρονική στην Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Νανοηλεκτρονικής SiNANO. Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο παρακαλώ απευθυνθείτε στην:

Δρ Α. Νασιοπούλου,
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
τηλ. 210-6542783
e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr

Επίσης επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου στο: http://imel.demokritos.gr/micro-nano/conf2010

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr