ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010
 

Συνεργασία του ΕΚΕΦΕ "Δ" με την MEVACO Βορείου Ελλάδος

 

Η MEVACO Βορείου Ελλάδος, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, δρομολόγησε πρόσφατα μια ευρεία συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ «Δ»), και πιο συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων  του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας. Η συνεργασία αυτή συγκεκριμενοποιήθηκε με την υπογραφή σχετικής "Σύμβασης έργου προσανατολισμένης έρευνας" η οποία αφορά την ενεργειακή βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων και την περαιτέρω εξέλιξή τους μέσω της ένταξης νέων σχεδιασμών.

Στα πλαίσια αυτά, η MEVACO Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε τη Τρίτη 12 Οκτωβρίου στο ΕΚΕΦΕ «Δ», ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων που αφορούν τα δοχεία ζεστού νερού. Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη (Μηχανολόγοι Μηχανικοί) επιχειρήσεων από τον κλάδο της ενέργειας και του κλιματισμού (Θέρμανση -Ψύξη).

Αποσκοπώντας στην πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, η ημερίδα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε  τα θερμικά ηλιακά συστήματα γενικά, ενώ το δεύτερο επικεντρώθηκε στην ανάλυση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που αφορούν τα προϊόντα της εταιρείας. Στο τέλος ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Εργαστήριου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, αφορούσαν το Θερμικό Ηλιακό Σύστημα και τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της ενεργειακής του συμπεριφορά, τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη Θερμοϋδραυλική συμπεριφορά των δεξαμενών θερμού νερού, καθώς και τις δοκιμές ενεργειακού χαρακτηρισμού των θερμοδοχείων έμμεσης θέρμανσης (boiler), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12897.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρώτης σειράς αποτελεσμάτων πλήρους θερμουδραυλικού και ενεργειακού χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων boilers της MEVACO που μετρήθηκαν έως τώρα, σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1289. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών διαπιστώθηκε ο ικανοποιητικός σχεδιασμός των δεξαμενών, ειδικότερα όσον αφορά την επάρκεια και τη λειτουργική εναρμόνιση των εναλλακτών, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στα αποτελέσματα που αφορούν την επίτευξη εξαιρετικά αποτελεσματικής διαστρωμάτωσης, ενδεικτικής της υψηλής στάθμης ποιότητας της αποθηκευόμενης ενέργειας.

Η εταιρεία θα συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζοντας αποτέλεσμα που βασίζονται όχι σε υποθέσεις ή αφηρημένους μαθηματικούς τύπους, αλλά σε μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες χρήσης από αξιόπιστο εργαστήριο, ευελπιστώντας να βοηθήσει τους πελάτες της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκπονούν τεχνικά άρτιες μελέτες οι οποίες θα  καταλήγουν σε ρεαλιστικά αποτελέσματα.

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr