ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 25/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/7/799/33/2010
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

- VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ
- WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- COSMOTE


Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για κινητή και σταθερή τηλεφωνία σας προσκαλεί ως παρόχους τηλεφωνικών συνδέσεων να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας στα τηλέφωνα 210-6503757, fax 210-6545496, e-mail irene@ipta.demokritos.gr.

Αναλυτική Προκήρυξη: diag113.doc


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ