ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 12/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/68.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Strategic Risk Assessment and Contingency Planning in Interconnected Transport» (STARTRANS) (Ε-1574), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με τα εξής προσόντα:

-
Πτυχιούχο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών.
-
Εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων με μεθόδους υπολογιστικής στατιστικής και υπολογιστικά μοντέλα διασποράς ρύπων. Η πρόσθετη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-11-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Αθανάσιο Σφέτσο στο τηλέφωνο 210-6503403.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs224.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf