ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 12/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/69.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων “PRONTO – Event Recognition for Intelligent Resource Management” (ΕΕ 1540) & “SYNC3” (EE 1548), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους,  να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, σε ένα η περισσότερα από τα έργα, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο σε κάθε θέση.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε 3 αντίγραφα, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 12-11-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν τον αριθμό της θέσης (1 ή 2) που τους ενδιαφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ε. Αλεξοπουλου στο τηλέφωνο 210-6503179 ή στο email: ealex@iit.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs223.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf