ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 11/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/66.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος IDEAS με τίτλο «NANOTHERAPY» (Ε-1543), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους ως εξής:

Μία (1) θέση διδάκτορα χημικού με εμπειρία στη σύνθεση ανόργανων νανοδοχείων καθώς επίσης και στη μελέτη πλήρωσης και απελευθέρωσης χημικών ουσιών από τα νανοδοχεία.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 12-11-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Γ. Κόρδα στο τηλέφωνο 210-6503301, Email: gkordas@ims.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs222.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf