ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 11/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/67.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια  του νέου ερευνητικού έργου «RASTAS SPEAR» του FP7/SPACE της ΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 24 μήνες, με τα εξής προσόντα:

-Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Φυσικού, Χημικού, Μεταλλουργού ή Τεχνολόγου Υλικών
-Εμπειρία σε εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και θερμικές επεξεργασίες υλικών καθώς και ηλεκτρονική μικροσκοπία θα είναι σημαντικά προσόντα.

Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί θα μελετήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό υλικό θερμικής προστασίας διαστημοπλοίων με έμφαση στη συγκόλληση και στις φυσικές, μικροδομικές και μηχανικές του ιδιότητες.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 12-11-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Γ. Βεκίνη στο τηλέφωνο 210-6503322, Email: gvekinis@ims.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs221.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf