ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 07/10/2010
Αρ. Πρωτ: 015/7/Β253/10.1
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «RASTAS – SPEAR: RAdiation – Shapes Thermal protection investigAtionS for high – SPeed EArth Re – entry», ΕΕ 1602, προτίθεται να προβεί στην αγορά και εγκατάσταση ενός οργάνου μηχανικών ιδιοτήτων INSTRON Model 5982 Materials Testing System, Capacity 100 kN (10000 kg, 22500 Ib), από τον Οίκο «INSTRON – DIVISION OF ITW LTD.» λόγω συμβατότητας με ήδη υπάρχον εξοπλισμό που έχει αποκτηθεί από τον ανωτέρω Οίκο,  σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε  56.425,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» /Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, με σχετική επιστολή είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικά μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών – κα. Μ. Τζούμα και Δ. Βασιλειάδη,
τηλέφωνα: 210–6503042, 6503257,
fax 210–6532122,
e-mail: mtzouma@gel.demokritos.gr  vasileiadi@gel.demokritos.gr

Αναλυτική Προκήρυξη: diag112.doc


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ