ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2010
 

«REGIONAL TRAINING COURSE ON RADIATION PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FOR JUNIOR SPECIALISTS»
στο διάστημα 4-8 Οκτωβρίου 2010
ΕΚΕΦΕ «Δ»

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ διοργανώνει το Περιφερειακό Σεμινάριο: «REGIONAL TRAINING COURSE ON RADIATION PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FOR JUNIOR SPECIALISTS» στο διάστημα 4-8 Οκτωβρίου, 2010, στα πλαίσια του προγράμματος του ΔΟΑΕ RER/7/005: «Providing Technical Support for Implementing Modern Approaches and Tools for the Assessment of Radiation Impact on Terrestrial and Freshwater Environments». Στο Σεμινάριο συμμετέχουν 35 νέοι επιστήμονες από 23 Χώρες και θα διδάξουν 10 διεθνείς εμπειρογνώμονες (7 από το εξωτερικό και 3 από την Ελλάδα).

Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των νέων επιστημόνων, ορισμένων από τις συμμετέχουσες χώρες, σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στο πεδίο της Ακτινοπροστασίας του Περιβάλλοντος – Ραδιοοικολογίας.

Τους συμμετέχοντες και διδάσκοντες στο σεμινάριο, έχουν προσκληθεί να υποδεχθούν ο Διευθυντής του ΙΠΤΑ/ΕΚΕΦΕ«Δ» (φιλοξενούν Ινστιτούτο), ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ«Δ» και ο Προϊστάμενος του ΕΡΠ/ΙΠΤΑ/ ΕΚΕΦΕ«Δ».

Επιστημονικός & Οργανωτικός Υπεύθυνος του Σεμιναρίου: Δρ Ελένη Φλώρου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΦΕ«Δ»
Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης: κ. Στυλιανή Μαρτάκη, Προϊσταμένη ΓΕΛ
Γραμματειακή – Διαχειριστική Υποστήριξη: κ. Κατερίνα Δανιήλ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΡΠ/ΙΠΤΑ/ ΕΚΕΦΕ«Δ»

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-6503005

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr