ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2010 
 
 
 

Ημερίδα Παρουσίασης  Προσκλήσεων Υποβολής προτάσεων
στο πλαίσιο
του
"7ου Πρόγραμματος Πλαισίου γα την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και τις δράσεις Επίδειξης"
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου  2010  (09:00πμ - 14.30μμ) , 

Συνεδριακό Κέντρο,  ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) "Δημόκριτος" / Εθνικό Σημείο Επαφής για το «Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής στο 7ο Π.Π., της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας, (ΕΟΜΜΕΧ)/ Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο 7ο ΠΠ της Ε.Ε. , υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Ερευνητικών Έργων των Προγραμμάτων/ θεματικών τομέων του 7ου ΠΠ,  με σκοπό την υποστήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο ενδεικτικό πρόγραμμα της ημέρας καθώς επίσης και το δελτίο συμμετοχής κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο εδώ. 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr