ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-07-2010
Αρ. Πρωτ: 110/1/10.156
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη είκοσι επτά (27) θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο
.

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
γ) Φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η επιλογή (2010) και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας δεν είναι δυνατή εφόσον δεν τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ., παρ. 8 και 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 20/09/2010 έως 15/10/2010 σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε Ινστιτούτο. Η διαδικασία των εξετάσεων ανά Ινστιτούτο (Προϋποθέσεις καταβολής της υποτροφίας, απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναλυτικό πρόγραμμα, εξεταστέα ύλη και κατανομή θέσεων ανά θεματική κατεύθυνση) καθώς και η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι στη διάθεση των υποψηφίων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 10/09/2010 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή,  07:30 - 15:00)
2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές)

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ» (κα Ι. Αποστόλου, τηλ.: 210 650 3055, e-mail: info@edu.demokritos.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» (http://www.demokritos.gr), στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης (http://edu.demokritos.gr) και στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά Ινστιτούτο επισκεφτείτε το παρακάτω σύνδεσμο.

http://edu.demokritos.gr/ge/index.php/announcements/363-prokirixi2010#eggrafa

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ "Δ"

ΔΡ. Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ