ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010
 

Ο «Δημόκριτος» καθοδηγεί την ερευνητική κοινοπραξία PYTHIA, μια νέα Ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων μικροσκοπικών βιοαισθητήρων για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών

 
 

Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες υγείας παρά την τεράστια τεχνολογική πρόοδο στην κατασκευή αναλυτικών συσκευών και οργάνων, έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους για πιο ευέλικτα, δυναμικά αναλυτικά και διαγνωστικά εργαλεία για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ασθενειών, την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και γονιδιακών θεραπειών, καθώς και την εφαρμογή επιτόπιων διαγνωστικών συστημάτων (Point-Of-Care diagnostics). Οι οπτικοί βιοαισθητήρες κατασκευασμένοι με μεθόδους μικροηλεκτρομηχανικής (ΜΕΜS) συνδυάζουν φωτονικά, μικροροϊκά και μικροηλεκτρομηχανικά στοιχεία, και προσφέρουν αξιοπιστία, επαναληψιμότητα και υψηλή ευαισθησία, καθιστώντας τους τον θελκτικότερο υποψήφιο για μαζική παραγωγή. Ο απώτερος στόχος σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις βιοαναλυτικές συσκευές είναι να αναπτυχθεί μια μετρητική διάταξη σε επίπεδο ψηφίδας (lab-on-a-chip) χαμηλού κόστους, υψηλής ευαισθησίας, που δεν θα απαιτεί επισήμανση των προς ανάλυση μορίων (label-free). Αυτή η διάταξη θα πρέπει να μπορεί να κατασκευαστεί με την ώριμη πλέον τεχνολογία πυριτίου (ώστε να είναι ικανή να ενσωματωθεί στην μαζική παραγωγή), χωρίς να θυσιάζονται τα όρια ευαισθησίας, η διακριτική ικανότητα, και το εύρος εφαρμογών.

Σε μια νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη μικροσκοπικών βιοαισθητήρων η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε πρόσφατα με 2.650.000 ευρώ την ερευνητική κοινοπραξία PYTHIA (Monolithically integrated interferometric biochiPs for label-free earlY deTection of Human dIseAses), στην οποία συμμετέχουν 4 ερευνητικοί φορείς και 4 ΜμΕ από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Αποστολή του ερευνητικού έργου PYTHIA είναι η ανάπτυξη καινοτόμου μικροσκοπικού οπτικού βιοαισθητήρα χωρίς τη χρήση ιχνηθετών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων συμβάλλοντας καταλυτικά τόσο στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας όσο και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας των συστημάτων περίθαλψης. Η ανάπτυξη του αισθητήρα θα γίνει αποκλειστικά με τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής. Στα πλαίσια του έργου ο βιοαισθητήρας θα αξιολογηθεί στη διάγνωση επιλεγμένων ασθενειών. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» (Υπεύθυνος Ι. Ράπτης).

Στα πλαίσια του προγράμματος αποδείχθηκε ήδη η αρχή λειτουργίας του βιοαισθητήρα και υλοποιήθηκε η πρώτη γενιά βιοαισθητήρων που εφαρμόσθηκε με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε δεσμευτικές αντιδράσεις μοντέλα (model assays) Στο προσεχές διάστημα θα βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και αξιοπιστία του νέου βιοαιασθητήρα και θα αξιολογηθεί στην άμεση και αξιόπιστη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη αλλά και μεταλλάξεων DNA.

Τίτλος: Monolithically integrated interferometric biochiPs for label-free earlY deTection of Human dIseAses
Ακρωνύμιο: PYTHIA
Ιστοσελίδα: www.pythia-project.eu
Αριθμός Συμβολαίου: 224030 (FP7-ICT-2007-2)
Οικονομική Συμβολή ΕΕ: 2.650.000 ευρώ
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία έναρξης: 01/05/2008


Συμμετέχοντες φορείς:

- Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», Ελλάδα (συντονιστής, επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνος κοινοπραξίας)
-
VTT Technical Research Centre, Φιλανδία
-
PhoeniX BV, Ολλανδία
-
Jobst Technologies GmbH, Γερμανία
-
LioniX BV, Ολλανδία
-
Institute of Physics, Jagiellonian University, Πολωνία
-
Biogenomica AE, Ελλάδα
-
The Institute Of Ophthalmology, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr