ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010
 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2010
5-16 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο 2010, που διοργάνωσε το ΕΚΕΦΕ «Δ», από 5 έως 16 Ιουλίου. Ο θεσμός του Θ.Σ., που τυγχάνει ευρείας αποδοχής της φοιτητικής κοινότητας, αποτελεί μία από τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πλαισιώνουν τον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου, οι οποίες είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η διεύρυνση της ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα και η αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που απαιτούν τεχνογνωσία υψηλής εξειδίκευσης. Oι αιτήσεις συμμετοχής για το Θ.Σ. 2010 ξεπέρασαν τις εννιακόσιες.

Την εναρκτήρια ομιλία του Θερινού Σχολείου, στο οποίο συμμετείχαν τριακόσιοι φοιτητές και πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, έδωσε ο Ομότ. Καθ. Γ. Γραμματικάκης (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Στην ομιλία του "Νετρίνο: Ένας Παράδοξος Αγγελιοφόρος του Σύμπαντος", στο κατάμεστο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δ», ο διαπρεπής Έλληνας επιστήμονας αναφέρθηκε στις προοπτικές της Τηλεσκοπίας Νετρίνο, η οποία σηματοδοτεί την απαρχή μιας καινούργιας εποχής για την Αστρονομία και την κατανόηση του Σύμπαντος. Από τις διαλέξεις του Θερινού Σχολείου ξεχώρισαν επίσης οι ομιλίες των Καθ. Δ. Νανόπουλου (Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Επιστημών), Καθ. Γ. Χατζηπαναγή, (Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Delaware University), Prof J. S. Baras (University of Maryland College Park), o Dr H. Doumanidis (University of Cyprus), Prof. C. Grigoropoulos (UC Berkeley), Prof. D. Ioannou (George Mason University) και Prof. Ν. Mavridis (UAE University). Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Θ.Σ. πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός διαλέξεων σε όλες τις θεματικές περιοχές που καλύπτει το Θ.Σ. και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

Με τις διαλέξεις τους, οι διακεκριμένοι επιστήμονες μύησαν τους συμμετέχοντες στο ΘΣ στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον διαθεματικό τρόπο προσέγγισης που απαιτείται για την αντιμετώπιση των ερευνητικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, με εντυπωσιακές αναφορές στην έρευνα που διεξάγεται τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο σε μία σειρά από θεματικές περιοχές:

- Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
- Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
- Επιστήμες Ζωής και Βιοτεχνολογία
- Περιβάλλον - Ενέργεια - Ασφάλεια
- Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες – Μικροηλεκτρονική
- Πολιτιστική Κληρονομιά

Αυτή η διαθεματική προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα της ερευνητικής προσπάθειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», του μεγαλύτερου, πολυκλαδικού Ερευνητικού Κέντρου της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής, Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Πυρηνικής Τεχνολογίας.

Παράλληλα με τις διαλέξεις οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου ξεναγήθηκαν στις εργαστηριακές υποδομές του Κέντρου, μερικές από τις οποίες είναι υποδομές Εθνικής Εμβέλειας, μοναδικές στο Ελληνικό Χώρο.

Το Θερινό Σχολείο ολοκληρώθηκε με την ημερίδα για την «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιουλίου με την συμμετοχή εκπροσώπων εταιρειών έντασης γνώσης, τον ΣΕΒ και το Corallia Clusters Initiative.Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες του Θ.Σ. και αυριανούς επιστήμονες οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα μας για την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας. Παράλληλα στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του Τεχνολογικού & Επιστημονικού Πάρκου Αττικής «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ», που λειτουργεί στο ΕΚΕΦΕ «Δ».

Πληροφορίες :
Γραφείο Εκπαίδευσης
κα Ι. Αποστόλου, κα Ι. Κουτσουρά
Τηλ: 210 650 3055,
Fax: 210 651 0384,
e-mail: info@edu.demokritos.gr


 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr