Αγ.Παρασκευή: 28/07/2010

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος


Διαβάστε την προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος:

a) σε pdf μορφή εδώ
b) από το σχετικό σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Τ εδώ.