ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ  Ι.Π.&Τ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ FP7

 

Έχοντας κατακτήσει διεθνή αναγνώριση και βασισμένοι στην κρίσιμη μάζα του υψηλού επιπέδου  προσωπικού που διαθέτει, το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών συνεχώς ενδυναμώνει την συμβολή του σε έρευνα αιχμής στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Η ερευνητική μας προσπάθεια, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου, κινείται στους ακόλουθους άξονες:

-
κατανόηση και εξαγωγή γνώσης από πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο), 
-
φυσικότητα και εξατομίκευση στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τις μηχανές,
-
ανάπτυξη τεχνολογιών για τα δίκτυα του μέλλοντος, τα οποία θα εξασφαλίσουν πανταχού παρούσα πρόσβαση με βελτιωμένα χαρακτηριστικά
-
ανάπτυξη τεχνολογιών για δημιουργία έξυπνων κεραιών
-
ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη.

Η πρόοδος προς αυτούς τους  τομείς θα φέρει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πιο κοντά στο να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση  στη πολύτιμη γνώση που είναι κρυμμένη μέσα στις τεράστιες ποσότητες περιεχομένου που υπάρχει σε ψηφιακή μορφή, απ’  όπου κι αν βρίσκονται και με οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο κι αν διαθέτουν.

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο που παρουσιάζει συνοπτικά τα έργα του προγράμματος  FP7, στα οποία το ΙΠ&Τ συμμετέχει μέχρι το Δεκέμβριο 2009.

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr