ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Advanced Graduate Summer School
“Methods in Micro- Nanotechnology and Nano-biotechnology”
in
NCSR DEMOKRITOS

http://imel.demokritos.gr/SummerSchool2010/index.htm

 
The 6th Summer School “Methods in Micro-Nanotechnology and Nano-biotechnology”, will take place in NCSR Demokritos, Athens, Greece, September 13 - 17, 2010. Application deadline: 30/07/2010. The school is co-organized with the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens.

The course offers lectures and laboratory experience on microelectronic materials & device fabrication, patterning, microfluidics, biosensors, microarrays, lab-on-a-chip devices, principles of cell biology, biomolecules, bioinformatics, proteomics, drug delivery, imaging with scanning probes, etc.

The 2nd, 3rd and 4th summer schools were the official Summer Schools of Nano2Life (http://www.nano2life.org/), a Network of Excellence on nanobiotechnology funded by EU. The 6th summer school is co-sponsored by the PEOPLE-ITN-237962 project CYCLON (http://www.itn-cyclon.eu).


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr