ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 08 Ιουλίου 2010
 

Metallic and semiconducting nanoparticle source for electronic and optoelectronic applications (NANOSOURCE)

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Metallic and semiconducting nanoparticle source for electronic and optoelectronic applications (NANOSOURCE)". Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7-People-IAPP. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τετραετούς αυτού προγράμματος είναι περίπου 1,1 εκ. Ευρώ και η ημερομηνία έναρξής του 1/7/2008.

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ ακαδημαϊκών ερευνητικών εργαστηρίων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυυεχνείο, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και της βιομηχανίας (MANTIS Deposition Ltd UK). Ο κύριος επιστημονικός στόχος του NANOSOURCE είναι η ανάπτυξη διδιάστατων και μονοδιάστατων σχηματισμών μεταλλικών και ημιαγώγιμων νανοσωματιδίων με ελεγχόμενες διαστάσεις και πυκνότητα. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα καταστήσει δυνατή την κατασκευή χημικών αισθητήρων και ηλεκτρονικών/οπτοηλεκτρονικών διατάξεων όπως διατάξεις μνήμης και εκπομπής φωτός με πολύ μικρές διαστάσεις.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr