ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 08 Ιουλίου 2010
 

Ο «Δημόκριτος» στην ερευνητική κοινοπραξία iNTeg-Risk, μια νέα Ευρωπαϊκή προσπάθεια για την διαχείριση των νέων αναδυόμενων κινδύνων από νέες τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα iNTeg-Risk (Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risk) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας που στοχεύει στην βελτίωση της διαχείρισης αναδυόμενων κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με νέες τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Μία ερευνητική κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν 64 φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, βιομηχανίες) συγκροτήθηκε προκειμένου να διαμορφώσει το σχέδιο αντιμετώπισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των νέων αναδυόμενων κινδύνων σε νέες τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία, η τεχνολογία υδρογόνου, η υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων υλικών, κ.α.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Δρ. Όλγα Ανεζίρη από το Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».

Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθεί ένα νέο πρότυπο διαχείρισης αναδυόμενων κινδύνων με ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και εργαλείων σε κοινή γλώσσα. Το ολοκληρωμένο αυτό πλαίσιο θα έχει ως στόχο του τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εισχώρηση στην αγορά τεχνολογιών που προωθούν την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον θα ενισχύσει την έγκαιρη πρόγνωση και καταγραφή αναδυόμενων κινδύνων με απώτερο στόχο την μείωση των ατυχημάτων αλλά και την βελτίωση των χρόνων απόκρισης σε περίπτωση διαχείρισης κρίσεων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Έχουν προγραμματιστεί 17 διαφορετικές εφαρμογές σε ανάλογο πλήθος βιομηχανικών εγκαταστάσεων προκειμένου να καλυφθεί μεγάλο εύρος νέων τεχνολογιών.

Τίτλος: Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risk
Ακρωνύμιο: iNTeg-Risk
Τίτλος Έργου Υπαγωγής στο 7ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαισίου: ENVIRONMENT-NMP-2007-LARGE-1
NMP-2007-3.1.3 INTEGRATED RISK MANAGEMENT IN INDUSTRIAL SYSTEMS
Ιστοσελίδα: http://www.integrisk.eu-vri.eu
Αριθμός Συμβολαίου: 213345-2
Οικονομική Συμβολή ΕΕ σε όλο το έργο: 19.300.000 Euro
Διάρκεια: 54 μήνες
Ημερομηνία έναρξης: 01/12/2008

Συμμετέχοντες φορείς:

 1. EU-VRI: European Virtual Institute for Integrated Risk Management, Germany
 2. National Center for Scientific Research Demokritos, Greece
 3. EDF: Electricite de France, France
 4. GDF SUEZ, France
 5. Definiens AG, Germany
 6. MERL: Materials Engineering Reserach Lab. Ltd, UK
 7. TUV SUD Industrie Service GmbH, Germany
 8. Novineon GmbH, Germany
 9. R-Tech Steinbeis Advanced Risk Technologies GmbH, Germany
 10. Iberdrola S.A., Spain
 11. Atos Origin Sociedad Anonima Espanola, Spain
 12. Eni Norge, Enigroup, Norway
 13. D'Appolonia S.p.A., Italy
 14. MIT: Management Intelligenter Technologien GmbH, Germany
 15. DNV: Det Norske Veritas AS, Norway
 16. COWI A/S, Denmark
 17. Poyry Forest Industry Oy, Finland
 18. MOL PIc: MOL Hungarian Oil and Gas Public Ltd Company, Hungary
 19. VSH Hagerbach Test Gallery Ltd, Switzerland
 20. Swiss ReSwiss Reinsurance Company, Switzerland
 21. NIS Petroleum Industry of Serbia, Serbia
 22. Saipem Energy Services S.p.A, Italy
 23. Technologica Group - European Technical Joint Venture c.v., Belgium
 24. EuRogas - GERG: The European Association of the Natural gas Industry, Belgium
 25. BT: British Telecommunications plc, UK
 26. Enagas S.A., Spain
 27. INCDPM Alexandru Darabont, National Research and Development Institute on Occupational Safety, Romania
 28. SWISSI: Swiss Institute for the Promotion of Safety and Security, Switzerland
 29. KMM-VIN: European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL, Belgium
 30. INERIS: Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, France
 31. CEA: Commissariat a l?Energie Atomique, France
 32. BAM: Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung, Germany
 33. USTUTT: Universitat Stuttgart (ZIRN), Germany
 34. Fundacion LEIA Centro de Desarrollo Tecnologico, Spain 
 35. Imperial College London, Technology and Medicine, UK
 36. Technical University of Crete, Greece
 37. SINTEF Stiftelsen, Norway 
 38. DTU: Technical University of Denmark, Denmark
 39. VTT: Technical Research Centre of Finland, Finland
 40. BZF: Bay Zoltan Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Production Systems, Hungary
 41. IVF Swerea IVF AB, Sweden 
 42. VSB-TUO: Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Czech   Republic 
 43. JSI: Jozef Stefan Institute, Slovenia 
 44. HSE: Health and Safety Executive, UK 
 45. JRC: Commission of The European Communities - Directorate General Joint Research Centre (Ispra) 
 46. CEN: European Commitee for Standardization
 47. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, The Netherlands 
 48. VFDB: German Fire Protection Association, Germany
 49. ARPC: Agenzia Regionale Protenzione Civile - Emilia Romagna, Italy 
 50. Mavionics GmbH. Germany 
 51. ARMINES: Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus Industriels, France 
 52. GDS: Geo Data Solutions GmbH, Germany
 53. TUKE : Technical University of Kosice, Slovakia 
 54. FIN: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, Serbia 
 55. EKON Modeling Software Systems Ltd., Israel 
 56. SP Technical Research Institute of Sweden, Sweden 
 57. STUVA: Studiengesellschaft fur unterirdische Verkehrsanlagen e. V., Germany
 58. Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Italy 
 59. University of Padua, Italy 
 60. Politecnico di Milano - CMIC Dpt, Italy 
 61. Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente - Sapienza Universita di Roma, Italy 
 62. CNR Istituto di Ricerche sulla Combustione, Italy 
 63. University of Pisa, Italy
 64. Institut Quimic de Sarria, Spain
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr