<>

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, Προτεραιότητα 6: «Περιβάλλον συμπερ. της Κλιματικής Αλλαγής» στα πλαίσια της ενεργούς της ενεργούς υποστήριξης και προβολής της Ελληνικής Ερευνητικής προσπάθειας και της Ελληνικής Ερευνητικής Κοινότητας συνδιοργανώνει, μέσω του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής και των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερίδες ενημέρωσης & πληροφόρησης καθώς και ημερίδα διαμεσολάβησης και δικτύωσης (Brokerage & Networking Event).

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, με την συνδρομή και σε συνεννόηση με το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον συμπερ. της Κλιματικής Αλλαγής», να προωθήσουν Ιδέες για δράσεις στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων 2011, να παρουσιάσουν το προφίλ δραστηριοτήτων τους, να βρουν πιθανούς συνεργάτες-εταίρους κλπ. Το Εθν. Σημ. Επαφής αναλαμβάνει την παρουσίαση σύντομων παρουσιάσεων που δεν θα ξεπερνούν τις 2-3 διαφάνειες. Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις ανωτέρω αναφερόμενες εκδηλώσεις ή να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους μέσω σύντομης παρουσίασης επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» έως την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νικόλαος Κακιζής, Εθνικό Σημείο Επαφής «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 210-6503972-73, nkakizis@chem.demokritos.gr.

Η θεματολογία των εκδηλώσεων συνοψίζεται στα εξής:


1. 9 Ιουλίου 2010: Ημερίδα Διαμεσολάβησης και Δικτύωσης (Brokerage & Networking Event,
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-2010_en.html)
στο πλαίσιο των «Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα» (PPP-Public Private Partnerships) με προτεινόμενη θεματολογία:

- Energy - efficient Buildings
- Factories of the Future,
-
Green Cars

2. 12-13 Ιουλίου 2010: Διημερίδα Ενημέρωσης-Πληροφόρησης, Διαμεσολάβησης-Δικτύωσης (EU Infoday & Brokerage Event,
http://www.gppq.mctes.pt/doc/Agenda_FP7_ENV_Infodays_2011.pdf) του προγράμματος «Περιβάλλον συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής» του 7ου ΠΠ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης Διαμεσολάβησης-Δικτύωσης θα εστιάσει σε δράσεις σχετικές με:

- International Cooperation (Topics targeting specific regions/ countries),
-
Sustainable Development (6.4.2.),
-
Cultural Heritage (6.3.2 covered by FP7-ENV-NMP-2011),
-
Natural Resources (6.2.1.),
-
Earth Observation (6.4.1.),
-
Climate Change (6.1.1.),
-
Environment and Health (6.1.2.),
-
Natural Hazards (6.1.3.)


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr