ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ESREL 2010 ANNUAL CONFERENCE
ΡΟΔΟΣ 5-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ασφάλεια και Αξιοπιστία Συστημάτων (ESRA) διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Αξιοπιστία Συστημάτων ESREL 2010 το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 – 9 Σεπτεμβρίου 2010 στο Rodos Palace Resort Hotel στη Ρόδο.

Τα συνέδρια ESREL ασχολούνται με θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων και διασφάλισης της αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων και αποτελούν σημαντικότατο θεσμό από το 1991. Πλήθος επιστημονικών εργασιών που καλύπτουν την θεωρία, τις μεθόδους αλλά και τις νέες εφαρμογές σε διαφορετικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς παρουσιάζονται και αναλύονται κάθε χρόνο. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων ασφαλείας περιλαμβάνοντας τομείς όπως η Εκτίμηση Επικινδυνότητας, η Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, η Ανάλυση Ατυχημάτων, η Εκτίμηση Επιπτώσεων από ατυχήματα, η αντιμετώπιση Τεχνολογικών Καταστροφών, ο Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση της Συντήρησης, οι προηγμένες Μαθηματικές Μέθοδοι Υπολογισμού Πιθανοτήτων, τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας κ.α. σε πλήθος βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Ειδικότερα για το ESREL 2010 δεδομένης της τοποθεσίας του συνεδρίου εργασίες που ασχολούνται με τον κίνδυνο από δασικές πυρκαγιές συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.esrel2010.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διοργανωτές: ESRA Association (www.esrahomepage.org) και Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (http://ipta.demokritos.gr/Research_Services.htm)

Πρόεδρος Συνεδρίου: Δρ. Ι. Α. Παπάζογλου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Τηλέφωνα: 210-6503703 και 210-6503723.
Φαξ: 210-6545496
e-mail: myrto@ipta.demokritos.gr

Tο φυλλάδιο του Συνεδρίου: ESREL_2010_fylladio.pdf 

 

 

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr