ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010
 

Επιστημονικό Συνέδριο Ενημέρωσης με θέμα
«X-FEL Radiation & its Applications»
18-19 Ιουνίου 2010
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Κεντρικό Αμφιθέατρο)

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ Εθνικού Δικτύου BE/OPT-XFEL για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής X-FEL από την Ελληνική Επιστημονική κοινότητα, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδιοργανώνουν  Επιστημονικό Συνέδριο Ενημέρωσης (Workshop) με θέμα «X-FEL Radiation & its Applications». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δ» στις 18-19 Ιουνίου 2010. Οι  προσκεκλημένοι ομιλητές είναι σημαντικοί επιστήμονες, ειδικοί των X-Ray Free Electron Lasers (X-FELs) από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Οι παρουσιάσεις καλύπτουν βασικές αρχές λειτουργίας των X-FELs καθώς και εφαρμογές τους σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Η γλώσσα του Workshop είναι η Αγγλική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Workshop και το δίκτυο BE/OPT-XFEL μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.xfel.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μ. Βλάση, Ερευνήτρια Α' Βαθμίδας, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
Τηλ. 210-6503574, Email:meta@bio.demokritos.gr

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr